Skip to main content

Info Watersportvereniging Binnenmaas alles over wedstrijdzeilen, jeugdzeilen, roeien en sloepvaren

Verenigingszaken

Op deze pagina vind je uiteenlopende informatie over het reilen en zeilen van onze vereniging.

Statuten en reglementen

In een aantal documenten zijn de (spel)regels vastgelegd over hoe wij binnen onze vereniging met elkaar en met de accommodatie omgaan.

  • In de Statuten staan de grondregels en bepalingen van onze vereniging.
  • In het Huishoudelijk reglement staat het steiger-, haven- en terreinreglement, Reglement Horeca exploitatie en onze algemene Huisregels.
  • Een aanvulling op het Steiger-, haven- en terreinreglement staat in het Protocol terrein WSV Binnenmaas trailers

Vertrouwenscontactpersoon

WSV Binnenmaas streeft naar een sportieve omgeving, waarin iedereen zich veilig voelt en respectvol met elkaar omgaat. Dit betekent: plezier voorop, geen agressie, intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie ontstaat. De individuele persoonlijke ervaring is hierbij leidend. Dat wil zeggen: zodra iemand zegt ongewenst gedrag te ervaren, nemen wij deze uiting serieus.

WSV Binnenmaas heeft in haar Huishoudelijk Reglement gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Deze regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. WSV Binnenmaas volgt hierbij de richtlijnen van het NOC*NSF. Hieronder valt ook het verplicht overleggen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor de sportbegeleiders / vrijwilligers in een afhankelijkheidssituatie.

Desondanks zou het kunnen voorkomen dat één van de leden zijn of haar signaal niet direct binnen de vereniging bekend wil maken, maar eerst wil afstemmen met een vertrouwenscontactpersoon. Een vertrouwenscontactpersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets waarvan je niet op de hoogte bent. Ook kan de vertrouwenscontactpersoon je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Het begint met gewoon even praten en dit kan ook al genoeg zijn. Dit is mogelijk voor alle leden: sporters, sportbegeleiders, ouders en dus ook voor jou. Hopelijk is het niet nodig, maar weet dat er een onafhankelijk en betrouwbaar aanspreekpunt is die jouw vertrouwen serieus neemt.

Een vertrouwenscontactpersoon is een belangrijke schakel in een sportvereniging; het geeft sporters de kans om melding te maken en steun te zoeken.
De vertrouwenscontactpersoon binnen onze vereniging is:

Elvira van der Drift-Batenburg
06 1229 9494
vertrouwenspersoon@wsvbinnenmaas.nl

Downloads

Gedragsregels

WSV Binnenmaas heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Deze regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle trainers en begeleiders van jeugdleden moeten daarnaast een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen.

Zelfwerkzaamheid

Om de vereniging er verzorgd uit te laten zien moeten er zo nu en dan kleine onderhoudsklussen gedaan worden door de leden. De klussen zijn zodanig dat iemand met twee linkerhanden ook aan de slag zou kunnen, immers onkruid wieden of spinnenrag verwijderen kan iedereen! Naast de gezamenlijke clubwerkdagen, kan iedereen die werkzaamheden voor de club wil uitvoeren dit doen op het tijdstip dat hem of haar het beste uitkomt. Lees meer over de afspraken over zelfwerkzaamheid op de pagina van de technische commissie.