Skip to main content

Info Watersportvereniging Binnenmaas alles over wedstrijdzeilen, jeugdzeilen, roeien en sloepvaren

Technische commissie

De technische commissie (TC) onderhoudt alle gebouwen, opstallen en het terrein van de vereniging. De TC is een actieve commissie die zich projectmatig georganiseerd heeft. Ieder jaar worden kleine en grotere projecten aangepakt om de faciliteiten van de vereniging te onderhouden of te vernieuwen. Onderhoud van de bezittingen van de vereniging is de grootste post op de begroting, daarom wordt altijd in overleg met het bestuur besloten welke projecten worden aangepakt en welke worden doorgeschoven. De commissie buigt zich over meerjarenplannen om de toekomst van de faciliteiten veilig te stellen.

Zelfwerkzaamheid: onderhoud = behoud

Om de vereniging er verzorgd uit te laten zien moeten er zo nu en dan kleine onderhoudsklussen gedaan worden door de leden. Bij elk lid wordt standaard het afkoopbedrag voor de zelfwerkzaamheid gefactureerd in het begin van het jaar. Na het uitvoeren van een onderhoudsklus wordt dit bedrag teruggestort. Het precieze bedrag is vermeld op de tarieven pagina.

Naast de gezamenlijke clubwerkdagen, kan een ieder die werkzaamheden voor de club wil uitvoeren dit doen op het tijdstip dat hem of haar het beste uitkomt. Uiteraard kan dit ook groepsgewijs gebeuren. Om dit te realiseren wordt er een logboek bij de beheerder neergelegd met daarin de diverse uit te voeren werkzaamheden, waaruit gekozen kan worden. Na het uitvoeren van de werkzaamheden of een deel daarvan wordt dit in het logboek vermeld met de naam van degene die het werk heeft uitgevoerd. De beheerder geeft vervolgens de naam aan onze administratie door die vervolgens zorg draagt voor het terugstorten.

De werkzaamheden zijn over het algemeen werkzaamheden die u ook in en om uw eigen huis zou tegenkomen. Zoals:

  • klein schilderwerk clubhuis
  • steigerplanken vervangen
  • onkruid verwijderen
  • bordes verzorgen
  • schoonmaken terrein
  • straatwerk
  • etc..

Meewerken in de TC

Als je als lid specifieke expertise hebt die van belang kan zijn voor de TC, dan verzoeken wij je dit kenbaar te maken door een mail te sturen naar de technischecommissie@wsvbinnenmaas.nl. Ook is de TC altijd op zoek naar vrijwilligers die bij het onderhoud van de vereniging willen helpen.

Als je vragen en/of opmerkingen hebt over technische zaken kun je ook via hetzelfde emailadres contact opnemen met de voorzitter van de technische commissie.