Tarieven 2019

Omschrijving Tarief
Lidmaatschap ‘begunstiger’ € 55,00
Hoofdlidmaatschap gezin € 109,00
Hoofdlidmaatschap single € 91,50
Erelid
Jeugdlid € 91,50
Entreegeld zelfstandig jeugdlid € 55,50
Entreegeld nieuw lid eenmalig € 100,00
Indien van toepassing: administratiekosten voor het niet betalen via automatisch incasso, zie Huishoudelijk Reglement € 10,00
Roeibijdrage € 116,00
Training jeugdzeilen € 104,50
Bijdrage KNWV € 20,50
Bijdrage KNWV gezinslid of jeugdlid € 10,25
Bijdrage KNRB € 37,50
Junior bijdrage KNRB € 21,00
Box A € 526,50
Box B € 388,50
Box C € 289,00
Box D € 270,50
Box E € 225,00
Box F € 163,50
Standplaats € 281,50
Vlonderplaats € 225,00
Walligplaats € 197,00
Optimistenstelling € 80,00
Walligplaats (jeugd t/m 18 jaar) € 168,50
Kano/roeiboot € 80,00
Winterstalling (groot) € 61,50
Winterstalling (klein) € 41,00
Winterstalling (optimist) € 14,50
Verwijderen boot van het terrein na beëindiging winterstalling als de eigenaar in gebreke blijft aan het begin van het nieuwe seizoen € 257,00
Verwijderen boot uit haven als de eigenaar in gebreke blijft aan het einde van het seizoen € 257,00
Afkoop beide bardiensten € 55,50
Afkoop zelfwerkzaamheid (zie uitleg) € 52,50
Niet op komen dagen voor één bardienst (boete € 27 + inhuren vervanging € 25,00) € 53,00

Factureren

Er zijn twee tijdstippen waarop je lid kunt worden:

 1. Aan het begin van het seizoen vóór 1 april of
 2. Halverwege het seizoen (na 15 juli).

Als je lid wordt aan het begin van het seizoen dan wordt gefactureerd (en in 2 keer geïncasseerd):

 • Entreegeld (hoofdlid/jeugdlid)
 • Lidmaatschap (hoofdlid/jeugdlid)
 • Havengeld of walligplaats (indien van toepassing)
 • Roeibijdrage (indien van toepassing)
 • Zeilinstructie (indien van toepassing)
 • KNWV/KNRB bijdrage (indien van toepassing)
 • Zelfwerkzaamheid voor hoofdleden (wordt teruggestort bij zelfwerkzaamheid)

Als je halverwege het seizoen lid wordt dan wordt gefactureerd en geïncasseerd:

 • 100% Entreegeld (hoofdlid/jeugdlid)
 • 50% Lidmaatschap (hoofdlid/jeugdlid)
 • 50% Havengeld of 50% walligplaats (indien van toepassing)
 • 50% Roeibijdrage (indien van toepassing)
 • 50 % Zeilinstructie (indien van toepassing)
 • De overige zaken (KNWV/KNRB bijdrage, etc.) worden ingaande het volgende seizoen in rekening gebracht.

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kun je uitsluitend per jaareinde (uiterlijk op 31 december). Ligplaatsen etc. worden voor een seizoen aangegaan en kun je per einde seizoen opzeggen. Opzeggen doe je schriftelijk of via e-mail bij het secretariaat: secretaris@wsvbinnenmaas.nl.