Historie

WSV Eeuwes; winter 1963

Bouw clubhuis WWV de Strikhoek 1975

WSV Binnenmaas werd op 30 december 2005 opgericht door een fusie van WSV Eeuwes uit Mijnsheerenland en WWV de Strikhoek uit Westmaas. Beide verenigingen, daterend uit midden zestiger respectievelijk begin zeventiger jaren, hadden zo hun eigen karakter en waren van oudsher behoorlijk ‘verbonden’ aan hun dorpen. Het samengaan van beide verenigingen heeft veel stof doen opwaaien. Zelfs werkgroepen kwamen er aan te pas, die de mogelijkheden en voordelen van een fusie moesten onderzoeken en in kaart brengen.

Nadat de fusie uiteindelijk een feit was, hebben leden zich direct enorm ingespannen om de vereniging te maken tot wat zij nu is. Zonder al die inzet was er geen uitbreiding geweest van het terrein en de haven. Geen uitbreiding van het gebouw en al helemaal geen actieve commissies die zorg dragen voor beheer, activiteiten maar ook voor het onderhoud van de materialen, boten en opstallen. Door en voor leden, mensen die het fijn vinden lid te zijn van een watersportvereniging en hiervan het beste willen maken.

WSV Binnenmaas, de eerste paal van de aanbouw in 2014

De oorspronkelijk gekozen ‘werknaam’ Binnenmaas, slechts gekozen om de vereniging na de fusie aan te duiden, is nooit meer veranderd. Nu, vele jaren later, blijkt dat door de leden destijds de juiste beslissing is genomen en al het goede van beide oorspronkelijke verenigingen is samengekomen in deze mooie watersportvereniging. Terugkijkend kan niet anders worden geconcludeerd, WSV Binnenmaas is een vereniging met een rijke historie en is ontstaan uit het beste van twee werelden. Een club om trots op te zijn.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren