Evenementencommissie

Mede door de enthousiaste hulp en ondersteuning van de EC-leden zijn de evenementen, die georganiseerd worden bij WSV Binnenmaas, een feestje op zich.

De EC streeft ernaar, om samen met de andere commissies, alle evenementen te laten slagen. Zij assisteert en ondersteunt bij grote evenementen, zoals de 12/24-uurs zeilrace, bij activiteiten van de Wedstrijdcommissie, zoals de avondwedstrijden, snert- en mosselrace, maar ook bij externe evenementen, zoals voor de jeugd met de United-4 zeilwedstrijden, die plaatsvinden bij de Roompot in Zeeland en de SKON-wedstrijden op het Haringvliet.

Naast deze evenementen en activiteiten draagt de EC ook de zorg en verantwoordelijkheid voor het clubhuis en de bar en de daarbij behorende bardiensten, barcoördinaties en de inventaris.

Ons motto: Veel handen maken licht werk!

Aan het begin van een nieuw seizoen gaan alle commissies weer bij elkaar zitten om de activiteiten kalender te bespreken. Om dit binnen de vereniging goed te laten verlopen, is het van belang dat alle disciplines, zijnde zeilen, jeugd, roeien en sloepen, over dezelfde planning beschikken en van elkaar weten wat er speelt. Op die manier is er volledige betrokkenheid. Ook is het erg belangrijk dat de EC wordt gevoed met afgevaardigden vanuit deze disciplines, zodat de samenwerking en de betrokkenheid van elk lid wordt geoptimaliseerd.

Wij hopen hiermee de leden te enthousiasmeren voor de evenementen en wellicht ook tot het lid worden van dit energieke EC-team!

Jaarplanning

Aangezien de EC bij de meeste evenementen betrokken wordt, is het heel erg belangrijk dat dit team geregeld bij elkaar komt. Omstreeks februari/maart worden alle WSV-leden ingedeeld voor hun bardiensten, worden barcoördinatoren ingepland en evenement-organisatoren binnen de EC aangewezen. Zodoende is ieder EC-lid op de hoogte van zijn/haar taak, nog voor het seizoen van start is en kunnen zij hier ruimschoots rekening mee houden in hun agenda. De meeste evenementen vinden plaats tussen eind april en eind oktober. In de wintermaanden organiseren wij ook nog andere activiteiten, welke terug te vinden zijn in onze activiteitenkalender op de website.

Barcoordinatie

Als EC-lid is het gewenst om minimaal 2 evenementen per jaar te coördineren. Het is echter het ook heel erg welkom om de kwaliteit van het clubhuis, en dan met name de bar en keuken, te waarborgen als barcoördinator. In deze functie is het niet noodzakelijk om vergaderingen bij te wonen, alleen een aantal keren het clubhuis te openen, eventueel de leden die bardienst hebben te instrueren (ervan uitgaande dat deze leden 1 à 2 keer per jaar achter de bar staan) en mobiel bereikbaar te zijn voor eventuele calamiteiten tijdens de coördinatiedienst.

Naast het vaste team maken wij ook graag gebruik van hulp-EC’ers. Leden, die bij gelegenheid de handen uit de mouwen willen steken bij het organiseren van grote evenementen.

Wij hebben ons best gedaan om een zo goed mogelijk beeld te geven en ons enthousiasme over te brengen voor wat betreft dit gezellige evenementen team.

Vragen?

Mocht je na het lezen van bovenstaand verhaal toch nog vragen hebben of interesse hebben in het versterken van ons team, neem dan direct contact op met het team via: evenementencommissie@wsvbinnenmaas.nl

Wij hopen je snel te mogen verwelkomen in ons gezellige clubhuis!

Groeten,
Het EC-team