Skip to main content

Info Watersportvereniging Binnenmaas alles over wedstrijdzeilen, jeugdzeilen, roeien en sloepvaren

Evenementencommissie

Gedurende het gehele jaar worden er door de verschillende commissies diverse evenementen georganiseerd bij onze vereniging, zoals het jaarlijks terugkerende Yngling-weekend, de 24-uursrace, de (avond)wedstrijden, Blauwe Wimpel- en Stamppotraces, activiteiten van de Roei- en Jeugdcommissie, zoals de Combi-wedstrijden bij WSV Binnenmaas, en de Sloepentocht.
De Evenementencommissie biedt de nodige ondersteuning bij de aansturing en organisatie van deze jaarlijks terugkerende activiteiten.

De meeste evenementen vinden plaats vanaf april tot eind oktober. In de wintermaanden organiseren wij ook nog andere activiteiten, welke terug te vinden zijn in onze activiteitenkalender op de website. 

Naast ondersteuning en assistentie draagt de EC ook de zorg en verantwoordelijkheid voor het clubhuis en de bar en de daarbij behorende bardiensten, coördinaties en de inventaris.

Ons motto: Veel handen maken licht werk!

Ruim voor aanvang van het nieuwe seizoen gaan alle commissies bij elkaar zitten om de activiteitenkalender te bespreken. Om dit binnen de vereniging goed te laten verlopen, is het van belang dat alle disciplines, zijnde zeilen, jeugd, roeien en sloepvaren, over dezelfde planning beschikken en van elkaar weten wat er speelt. Op die manier is er volledige betrokkenheid.

Het is erg belangrijk dat de EC wordt gevoed met afgevaardigden vanuit deze disciplines, zodat de samenwerking en de betrokkenheid van elk lid wordt geoptimaliseerd. Als de EC jaarlijks kan rekenen op de hulp van een gezellige en enthousiaste groep mensen, die de coördinatie van een bepaalde activiteit op zich wil nemen, wordt de doorgang van alle evenementen uit de jaarkalender op een plezierige manier gewaarborgd.

Wij hopen dan ook al onze leden enthousiast te maken voor deze evenementen en activiteiten en wellicht ook tot ondersteuning en/of deelname aan ons energieke EC-team! Dus, aarzel niet en meld je aan, want wij maken graag gebruik van ieders hulp en inbreng!

Bardienst en coördinatie

Vanuit de EC wordt er niet meer gewerkt met vaste coördinatoren tijdens de bardiensten. De verantwoording leggen wij bij onze leden. De bardiensten doen we immers met en voor elkaar!
Door de EC is er als ondersteuning een duidelijke Instructie Bardienst opgesteld, waarop je altijd kunt terugvallen. 

Omstreeks maart worden de leden via E-captain ingedeeld voor hun bardiensten. Zodoende is ieder lid nog voor het seizoen van start is, op de hoogte van zijn/haar taak en kan hiermee ruimschoots rekening worden gehouden in de agenda.


Vragen?

Mocht je na het lezen van bovenstaand verhaal toch nog vragen hebben of interesse hebben in het versterken van ons team, neem dan meteen contact op met het team via: evenementencommissie@wsvbinnenmaas.nl

Wij verwelkomen je graag in ons gezellige clubhuis!