Info Watersportvereniging Binnenmaas over wedstrijdzeilen, jeugdzeilen, roeien en sloepvaren

Bestuur

Het bestuur van WSV Binnenmaas bestaat uit een oneven, door de algemene ledenvergadering vast te stellen aantal van tenminste vijf personen en bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid technische zaken en bestuurslid sponsoring, PR en communicatie. Alle bestuursleden hebben een omschreven eigen taak en vormen met elkaar het dagelijks bestuur.

De voorzitters van de wedstrijdcommissie, jeugdcommissie, roeicommissie en evenementencommissie nemen als toegevoegd lid deel aan de bestuursvergaderingen, evenals de verantwoordelijke voor de ledenadministratie. De commissievoorzitters verzorgen informatie-uitwisseling tussen bestuur en commissies en coördineren de taken binnen de betreffende commissies. De overige functies in de vereniging zijn: havencommissaris, walcommissaris, beheerder en barcommissarissen. De taakomschrijvingen van bestuursleden, commissievoorzitters en andere functies zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging (zie pagina verenigingszaken).

Vrijwel iedere maand is er een bestuursvergadering. De onderwerpen die in de bestuursvergaderingen aan de orde komen zijn onder andere het beheer en inrichting van de accommodatie, financiële zaken, technische havenzaken, speciale ligplaats verzoeken, de aan- en afmeldingen van leden, een rondje langs de commissies met aandacht voor alle activiteiten en actuele onderwerpen.

In de algemene ledenvergadering, in het voorjaar, doet de voorzitter namens het bestuur verslag van de activiteiten en worden voorstellen gedaan voor de komende periode. De Besluitvorming in de ledenvergaderingen is taakstellend voor het bestuur.

Samenstelling bestuur WSV Binnenmaas

Functie Naame-mailadres
VoorzitterGerda Vroegop-Kranendonkvoorzitter@wsvbinnenmaas.nl
SecretarisEls Giessenburgsecretaris@wsvbinnenmaas.nl
PenningmeesterGuus de Bodepenningmeester@wsvbinnenmaas.nl
Commissaris Technische zaken Danker de Bruin technischecommissie@wsvbinnenmaas.nl
Sponsoring, PR en Communicatie Frans Zwijnenbergpr@wsvbinnenmaas.nl
LedenadministratieWim Sinke ledenadministratie@wsvbinnenmaas.nl
Voorzitter Roeicommissie Eline Noorbergen roeicommissie@wsvbinnenmaas.nl
Commissaris wedstrijden Joost Kuipers wedstrijdcommissie@wsvbinnenmaas.nl
Commissaris jeugd Edwin Gevers jeugdcommissie@wsvbinnenmaas.nl

Adresgegevens

Laan van Moerkerken 27a
3271 AH Mijnsheerenland
  0186 601 015
Contact & route

Openingstijden

Poort open (april t/m november):

Hoofdsponsor

© 2021 WSV Binnenmaas, Mijnsheerenland | webmaster | Privacyverklaring