Wij danken onze sponsors

Als WSV Binnenmaas zijn wij uiterst content met onze sponsoren. Naast de vele activiteiten en ons verantwoorde beleid hebben sponsorinkomsten ons in staat gesteld een watersportvereniging neer te zetten met een regionale functie met zowel zeil-, roei- en sloepmogelijkheden en verbeterde faciliteiten. Onze vereniging kent nog steeds een lichte groei en omvat op dit moment zo’n 700 actieve leden.

Sponsormogelijkheden
Het is ons voornemen een tweede concert op de Binnenmaas te organiseren en hier de sponsoren ook meer bij te betrekken.

Ons thema voor de komende jaren is ‘Betrekken en Verbinden’. Wij hebben in het kader van dit thema ook onze sponsorpakketten uitgebreid met nieuwe mogelijkheden waar een sponsor iets aan heeft. Dit is bijvoorbeeld het eens kunnen gebruiken van de watersport als externe vergaderlocatie of juist het mooie uitzicht benutten voor inspiratie tijdens een brainstorm- of teamsessie. De exacte beschrijving van de mogelijkheden staan beschreven bij onze sponsorpakketten.

In 2016 hebben wij ons lustrum gevierd met een prachtig concert op de Binnenmaas, waar we onze sponsors uiteraard ook voor hebben uitgenodigd. Het is een bijzonder groots evenement gebleken waar bijna 600 bezoekers van hebben genoten. Het is ons voornemen dit nogmaals te organiseren en hier de sponsors ook meer bij te betrekken. Van deze bijzondere dag is een film gemaakt waarin opnames van het concert zijn verrijkt met drone- en videobeelden. Zie hier meer info over deze lustrum-film.

Misschien dat wij u als ondernemer inspireren om verder in gesprek te gaan om te kijken naar een opzet waarmee sponsorship voor uw onderneming van meerwaarde is. Ook als u zelf nog specifieke wensen of ideeën heeft om een sponsorship verder te verrijken, horen wij dat uiteraard ook graag. U kunt daarvoor contact opnemen via het e-mailadres: sponsoring@wsvbinnenmaas.nl.

Hoofdsponsor:

Onze steigersponsors: