Skip to main content

Info Watersportvereniging Binnenmaas alles over wedstrijdzeilen, jeugdzeilen, roeien en sloepvaren

Leren roeien

Voor iedereen die wil leren roeien wordt ieder voorjaar (en vaak zomers nogmaals) bij WSV Binnenmaas gestart met roeilessen. Vanaf begin april wordt gestart met tien groepslessen. De lessen zijn op zaterdagochtend (10.30-12.30 uur) en woensdag- en/of donderdagavond (19.00-21.00 uur). De lesmomenten zijn afhankelijk van vraag en aanbod van cursisten en de mogelijkheden van onze vrijwillige instructeurs. De instructeurs zijn enthousiaste roeileden die een cursus roei-instructeur hebben gevolgd. Tijdens deze lessen leer je roeien in een ‘vier’: een boot met vier roeiers en een stuurman, met één of twee riemen per roeier (boordroeien met één riem, scullen met twee riemen).

De eerste les is voornamelijk een verkenning van de roeimaterialen. Houding en vaardigheden oefenen op de ergometer, de ‘bak’, video kijken, de boot pakken, leren in- en uitstappen en even proeven hoe het is op het water in de haven. Vanaf de tweede les ga je echt het water van de Binnenmaas op. Je gaat niet alleen leren roeien, maar je leert ook de basiskennis van het sturen en manoeuvreren en de vaarregels.

Na ca. 10-12 lessen volgt het roei-examen (gepland in juni, zie de activiteitenkalender). Dit is de officiële afsluiting van de cursus. Daarna kun je zelf, al dan niet met jouw eigen instructiegroep, gaan roeien. Dit kun je doen op een eigen gekozen moment, maar je kunt ook aansluiten bij andere roeiers tijdens de inloopmomenten op zaterdag- en woensdagochtend. Ook kun je deelnemen aan (toer)tochten of wedstrijden, zowel bij WSV Binnenmaas als andere verenigingen. We organiseren zelfs roeiweekenden naar het buitenland. Na de basiscursus kun je roei-ervaring op gaan doen in de boten waarin je het geleerd hebt. Je kunt ook verder leren roeien in smallere boten, bijvoorbeeld in een skiff. Ook hiervoor kun je cursussen volgen. Ook staan er ergometers in de trainingsruimte van het clubhuis, waarop je jouw conditie op peil kunt houden/brengen.

Interesse?

Als je interesse hebt in roeien, kom dan gerust eens langs. Vanaf ongeveer half maart start bij ons het nieuwe roeiseizoen en wordt er volop geroeid. Zeker op de zaterdagochtend van 8.00 tot 10.00 uur en van 10.00 tot 12.00 uur is er dan weer veel bedrijvigheid.

Voor aanvang van de lessen organiseren wij een introductieavond in het clubhuis. Deze is gepland op 14 maart 2024. Op deze avond laten wij je de roeiafdeling van WSV Binnenmaas zien. Wij vertellen jou dan wat je bij ons kunt komen halen (wat je van ons mag verwachten) en wij geven aan wat we van jou verwachten. Hierna kun je je definitief aanmelden voor de roeicursus en die gaat dan direct begin april van start. Heb je interesse, geef je dan op voor de introductieavond en/of voor de roeicursus. Stuur daarvoor een e-mail naar de roeicommissie: roeicommissie@wsvbinnenmaas.nl.

Als je wil leren roeien, word je ook direct (roei)lid van onze vereniging. Daarmee heb je toegang tot alle faciliteiten van de vereniging. Wil je je aanmelden als (roei)lid, doe dat dan via het aanmeldingsformulier op onze website.

Roeiniveaus

Opzet Roeien bij WSV Binnenmaas en de roeiniveaus:

Bij WSV Binnenmaas gaan wij uit van het ‘halen en brengen’ principe:

–       We geven jou de gelegenheid het roeien te leren

–       Je leert roeileden, roeiafdeling èn de vereniging kennen

–       Wij gaan van jou èn je ondersteuningsmogelijkheden genieten

Om dit halen en brengen de ruimte te geven komen de drie pijlers ervan in de opbouw terug

Roeien

Niveau 1, (vooral halen)

 • Je rondt de basiscursus af: niveau 1 meestal scullen.
 • Daarna ga je zelf aan het roeien met degenen die je al kent en/of andere roeileden.
 • Daarbij kun je ook Technieklessen volgen: één keer in de twee/drie weken met je roeiteam begeleid roeien, waarna je zelf met de tips en oefeningen door kunt gaan.
 • In het tweede seizoen kun je bv boord afroeien en wellicht zelfs skifflessen nemen.
 • Inmiddels ben je al even lid en heb je ook een onderdeel kunnen vinden, waar jij  iets kan betekenen voor de vereniging. Bijvoorbeeld assistent instructeur, ondersteuner bij onderhoudszaken of zelfs als commissielid (brengen)
 • Een volgende stap, als je het roeien al flink binnen en buiten cursusverband beoefend hebt is opgaan voor het stuurdiploma. Een mooi doel voor derdejaars roeiers.

Niveau 2

 • Als je drie onderdelen voldoende hebt afgerond, waaronder sturen, heb je niveau 2.
 • Rankere, snellere boten behoren dan tot de mogelijkheden.
 • Verder neemt jouw ondersteuning in de vereniging mogelijk serieuzere vormen aan.(halen èn brengen)
 • Als je verder veel geroeid èn geleerd hebt middels de cursussen, dan lonkt niveau 3:

Niveau 3

Voor dit hoogste niveau heb je ook een ruim aantal, meer dan tien keer met een ervaren roeier geroeid, je ‘buddy’, die met jou bespreekt waar je je kunt verbeteren en dat met jou ter hand neemt. Als je buddy je met feedback en verbeteringsparafen voldoende gevorderd vindt, kan deze je ondersteunen bij de aanvraag niveau 3 examen.

Dan -kunnen we stellen- is ons gezamenlijke doel bereikt:

 • Jij kunt gebruik  maken van alle boten.
 • Je hebt vele roeileden en de vereniging leren kennen èn
 • wij mogen van jouw kwaliteiten in de vereniging gebruik maken.

Halen en brengen dus ………

De roeiniveaus in schema:

Niveau-1

1a boordroeien

1b scullen

1c skiff

1d sturen

Niveau-2 1d (sturen) en twee van bovenstaande onderdelen
Niveau-3 Roei-ervaring en verantwoorde houding ten opzichte van roeien, materiaal en mederoeiers

De precieze eisen waaraan je moet voldoen zijn te vinden in het artikel Roei-eisen WSV Binnenmaas (zie link hieronder). Als je met goed gevolg afroeit, krijg je een aantekening op jouw diplomakaartje. Het niveau van alle roeiers wordt ook bijgehouden op een lijst ‘Niveau roeiers WSV Binnenmaas’. Deze lijst kun je opvragen bij de coördinator roei-instructie.

Downloads