Het Protocol wordt op de website gezet en aan de leden wordt dringend verzocht kennis te nemen van de richtlijn en voorwaarden, die gelden voor de opening van het terras per 1 juli.
Het bestuur heeft er voor gekozen om gedurende de periode van 1 juli tot en met 31 augustus alleen het terras te openen om de organisatie eenvoudig en overzichtelijk te houden en de bardienst aanwezig is. Verdere versoepeling per 1 september wordt overwogen.
Als er geen bardienst is geldt ook de 1,5 m sociale afstandregel, de aangegeven zitplaatsen, alleen zitten en mogen door de leden meegebrachte consumpties gebruikt worden.

Het is belangrijk, dat leden en bezoekers zich aan het Protocol houden om verdere versoepeling per 1 september mogelijk te maken. Gemeente-ambtenaren controleren de naleving van de protocols en bij overtreding kunnen zowel de overtreder als de vereniging stevig beboet worden.

We hopen op mooie zomermaanden, zodat watersporten en de daarbij horende persoonlijke contacten en een consumptie gebruiken op het terras een ontspannen en recreatieve ervaring is.

Protocol Opstart Kantine/Terras

Dit protocol is gebaseerd op het protocol  “Heropening Horeca” en de richtlijn van NOC/NSF voor de  opstart van sportkantines toegesneden op de situatie van kantine en terras bij WSV Binnenmaas.

Het bestuur van WSV Binnenmaas kiest er voor om de openstelling gedurende de periode van 1 juli t/m 31 augustus te beperken tot het terras en afhankelijk van de ervaringen en verdere ontwikkelingen op een later tijdstip te besluiten over mogelijke versoepeling vanaf 1 september.

Op het terras in de buitenlucht is het risico van besmetting aanzienlijk kleiner dan in de kantine en leent het meubilair en de looproute zich beter om de 1,5 m sociale afstand te bewaren.Het toegangshek van het terrein van WSV Binnenmaas blijft dicht en is alleen toegankelijk voor de leden, die over de toegangscode beschikken.

  • Het verenigingsgebouw blijft in principe dicht en alleen de toiletten, sanitair en veiligheidsmiddelen zijn toegankelijk voor de leden. Het meubilair van de kantine wordt aan 1 kant van de ruimte opgeslagen. De toegangsdeur naar de hal en toiletten blijft gesloten.
  • Het terras voor gebruik van consumpties voor leden/bezoekers is alleen open tijdens de weekenden van 0900 tot 1830 uur als er bardienst aanwezig is.
  • Buiten deze openingstijden mogen de leden meegebrachte consumpties op het terras gebruiken. De bardienst is herkenbaar aan een zwart schort
  • Bij de ingang van het terras wordt een tafel geplaatst met daarop een handpompje met ontsmettingsmiddel en een keukenrol. Bij de tafel wordt een informatieblad aangebracht met een oproep om bij gezondheidsklachten naar huis te gaan en verdere informatie.
  • De looproute leidt over het terras naar de bar waar bestellingen opgegeven kunnen worden, met behulp van een pinautomaat betaald en de op de bar geplaatste consumpties kunnen worden meegenomen.
  • Voor de bar wordt door strepen op de vloer de 1,5 m afstand aangegeven.
  • Op het meubilair op het terras is aangegeven welke plekken beschikbaar zijn als zitplaats en welke niet. Op het terras is alleen zitten toegestaan.
  • Aan de bar worden uitsluitend verpakte consumpties verkocht. De keuken blijft gesloten.
  • Dranken worden verkocht in plastic bekers voor bier en wijn, in kartonnen bekers voor thee en koffie, frisdranken met rietjes. Voor deze wegwerpverpakkingen worden 2 aparte afvalbakken geplaatst voor plastic en papier.
  • De tafels en banken op het terras worden regelmatig door de bardienst of beheerder gereinigd.

Het bestuur dringt aan op naleving van de afspraken.