Info Watersportvereniging Binnenmaas over wedstrijdzeilen, jeugdzeilen, roeien en sloepvaren

  • Home
  • Online inschrijfformulier 12-24 uursrace zodra deze weer wordt uitgeschreven

Online inschrijfformulier 12-24 uursrace zodra deze weer wordt uitgeschreven

Hierbij schrijven wij ons in voor de 12-24-uursrace op


De wedstrijden zijn onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2021, de aanvullende bepalingen van het Watersportverbond, de voorschriften van de deelnemende klasse(n), de wedstrijdbepalingen en het huishoudelijk reglement van WSV Binnenmaas. Wij verzoeken u goed nota te nemen van de bovengenoemde bepalingen daar u als inschrijver verantwoordelijk bent voor het gedrag van uzelf en uw bemanningsleden en/of introducés.


Persoonlijke gegevens

Boot en samenstelling team

Overnachting op ons terrein


PRIVACYVERKLARING WSV BINNENMAAS
WSV Binnenmaas vindt bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Door aan dit evenement deel te nemen gaat u akkoord met onze privacyverklaring zoals deze op onze website is opgenomen.

EIGEN RISICO
Deelname geschiedt geheel voor eigen risico. Deel 1 regel 4 van de RvW “Besluit om wedstrijd te zeilen”. WSV Binnenmaas, noch enige andere bij de organisatie betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijd. Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid met een minimum dekking van € 1.000.000,00 per gebeurtenis.

Ik verklaar mij te onderwerpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen en aan alle andere voorschriften c.q. bepalingen, die op dit evenement van toepassing zijn.

Adresgegevens

Laan van Moerkerken 27a
3271 AH Mijnsheerenland
  0186 601 015
Contact & route

Openingstijden

Poort open (april t/m november):

Hoofdsponsor

© 2021 WSV Binnenmaas, Mijnsheerenland | webmaster | Privacyverklaring